Cytologia - jak zrozumieć wynik badania.

Pięciostopniowa klasyfikacja wg Papanicolaou

Grupa I - prawidłowe komórki warstwy powierzchownej nabłonka paraepidermoidalnego ikomórki gruczołowe.

Grupa II - komórki głębszych warstw nabłonka, komórki zapalne, metaplastyczne, wykazujące zmiany zwyrodnieniowe. Brak podejrzeń o zmiany 

    złośliwe. Nie stwierdza się komórek dysplastycznych.

    Zwykle proponuje się kontrolę po leczeniu przeciwzapalnym.

Grupa III - pojedyncze komórki budzące podejrzenie zmian złośliwych lecz bez dostatecznie nasilonych morfologicznych wykładników złośliwości.

  Komórki z cechami dysplazji. Określając stopnie dysplazji ocenia się:

        a/ liczbę komórek patologicznych w rozmazie

        b/ stopień dojrzałości komórek - obraz cytoplazmy

        c/ atypię komórek - morfologia jąder

Grupa IV - pojedyncze komórki z morfologią odpowiadającą komórkom złośliwym

Grupa V - liczne komórki z morfologicznymi cechami złośliwości.


System Bethesda


Prosta dwustopniowa klasyfikacja zmian śródnabłonkowych:


A. LGSIL (low grade squamous intraepithelial lesion)

    - zmiany małego stopnia

    - cechy infekcji HPV

    - koilocytoza

    - CIN 1


B. HGSIL (high grade squamous intraepithelial lesion)

    - zmiany dużego stopnia

    - CIN 2, CIN 3.